Veel gestelde vragen

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilieadres van het kind en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. 

Welk adres geef ik op?

Het domicilieadres van het kind. Je kan naast het domicilieadres ook een werkadres opgeven.
Dit werkadres wordt pas in 3° orde gebruikt.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je voor 31 januari 2022 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”. Dit document kan je terugvinden in je dossier op het digitaal omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning).

Het werkadres wordt aangetoond via een attest van de werkgever. In dit attest moet de werkgever verklaren sedert wanneer de betrokken ouder tewerkgesteld is op de opgegeven werkplaats en wat de voorziene duur van de tewerkstelling op deze werkplaats is. Onder werkplaats moet de plaats van de effectieve tewerkstelling begrepen worden en niet bv. het adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever. Indien de tewerkstelling op deze werkplaats niet ten minste duurt tot het einde van het schooljaar waarvoor wordt aangemeld, dan zal met het ingediende attest geen rekening worden gehouden.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij unanimiteit.

Wat is de disfunctiecommissie?  
Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties. Zo zullen o.a. dossiers waarbij een toekomstig domicilieadres wordt opgegeven voorgelegd worden aan de disfunctiecommissie.

De disfunctiecommissie bestaat uit de voorzitter van de scholengemeenschap De Parel voor het vrij onderwijs, de coördinerend directeur basisonderwijs van de scholengroep SCOOP voor het GO! en de schepen van onderwijs voor het gemeentelijk onderwijs. 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@grimbergen.be.

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking of rangschikking op de wachtlijst in een niet-toegewezen school?

Indien je voor een school een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontvangt, moet je niets doen. Op dit document staat vermeld welke plaats jouw kind inneemt op de wachtlijst van de scholen die je gekozen hebt.

Je ontvangt tevens een “document van niet-gerealiseerde inschrijving” als bewijs van inschrijving op de wachtlijst van de school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Voor kinderen geboren in 2019, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 gerespecteerd tot en met 30 juni 2022.
Voor alle andere kinderen wordt deze volgorde gerespecteerd tot de vijfde schooldag van oktober 2021.