Welkom

Grimbergen, 3 juni 2020

Vrije inschrijvingen starten op 3 juni 2020!

De vrije inschrijvingen voor het schooljaar starten vandaag, woensdag 3 juni 2020, om 09.00 uur. Op de pagina "Vrije plaatsen" van deze website vinden jullie per school de vrije plaatsen die gisteren voor elke leerlingengroep werden geteld.

Rekening houdend met de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 moet een inschrijving via een e-mail met de school van jouw keuze worden geregeld. De e-mailadressen die je hiervoor kan gebruiken vind je terug op de pagina "Scholen" van deze website.

Bij de vrije inschrijvingen is het principe dat wie zich eerst aandient ook eerst bediend wordt. Met e-mails die verzonden zijn vóór de start van de vrije inschrijvingen zal echter geen rekening worden gehouden! 

Enkel bij hoge uitzondering zal het voor mensen die de inschrijving van hun kind niet via e-mail kunnen regelen mogelijk zijn om op de school zelf in te schrijven. Afspraken hiervoor moeten telefonisch worden vastgelegd. Het is niet toegelaten om je zonder voorafgaande afspraak bij de school aan te bieden! De telefoonnummers van de scholen vind je eveneens terug op de pagina "Scholen" van deze website.