Welkom

Grimbergen, 14 januari 2020

 

Beste ouder,

Ook voor het schooljaar 2020-2021 zullen alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen werken met één centraal aanmeldingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat je als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven.

Op dit ogenblik loopt de afzonderlijke aanmeldingsperiode voor:

  • kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in een bepaalde school is ingeschreven (vnl. broers en zussen) en
  • kinderen van personeelsleden van een bepaalde school.

Zij kunnen bij voorrang op andere kinderen inschrijven. Deze voorrangsperiode eindigt komende zondag, 19 januari 2020 om 23.00 uur. Kinderen uit de voorrangsgroepen die dan niet zijn aangemeld, verliezen hun voorrangsrecht!

Na toewijzing van de plaatsen aan de kinderen uit de voorrangsgroepen, kunnen alle andere kinderen vanaf 2 maart 2020 om 09.00 uur aangemeld worden. Deze algemene aanmeldingsperiode eindigt op dinsdag 31 maart 2020 om 23.00 uur. Kinderen die dan niet aangemeld zijn, zullen pas vanaf 29 mei 2020 kunnen inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren.

Op deze website vindt u alle nuttige informatie hierover. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, dan kan u deze richten tot het e-mailadres aanmelden@grimbergen.be.

Team Aanmelden