Welkom

Grimbergen, 10 februari 2020

 

Beste ouder

Ook voor het schooljaar 2020-2021 zullen alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen werken met één centraal aanmeldingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat je als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven.

Er werd dit jaar gewerkt met een afzonderlijke aanmeldingsperiode voor:

  • kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in een bepaalde school is ingeschreven (vnl. broers en zussen) en
  • kinderen van personeelsleden van een bepaalde school.

Zij kunnen bij voorrang op andere kinderen inschrijven. Deze voorrangsperiode eindigde op zondag 19 januari 2020. De plaatsen werden toegewezen op 31 januari 2020. Er waren 193 aanmeldingen. De ouders van kinderen waaraan een plaats kon worden toegewezen hebben nu tot en met vrijdag 21 februari 2020 tijd om de inschrijving van hun kind te regelen. Zij moeten hiertoe rechtstreeks met de school afspreken.

Na de inschrijving van de kinderen uit voorrangsgroepen geven we op deze website een aangepast overzicht van de vrije plaatsen per school en per geboortejaar/leerjaar. Dit overzicht wordt ten laatste op 2 maart 2020 om 09.00 uur gepubliceerd.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoren voor een inschrijving worden aangemeld op de pagina "Aanmelden" van deze website. We openen het digitaal aanmeldingsregister om 09.00 uur. De algemene aanmeldingsperiode duurt tot 31 maart 2020. Dan wordt het aanmeldingsregister om 23.00 uur onherroepelijk gesloten.

Opgelet: alle kinderen geboren in 2018 kunnen nu worden aangemeld, ook de kinderen die in de periode van 18 november tot en met 31 december geboren werden en pas op 1 september 2021 mogen starten in het kleuteronderwijs. Als zij pas volgend jaar worden aangemeld bestaat de kans dat er voor hen geen plaats meer is in de scholen waarnaar de voorkeur van hun ouders uitgaat.

Kinderen die dan niet tijdig worden aangemeld, zullen pas vanaf 29 mei 2020 kunnen inschrijven in scholen waar er nog een vrije plaats is voor het geboortejaar of leerjaar waartoe zij behoren.

Op deze website vindt u alle nuttige informatie hierover. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, dan kan u deze richten tot het e-mailadres aanmelden@grimbergen.be.

Team Aanmelden