Welkom

Grimbergen, 9 december 2019

 

Beste ouder,

Ook voor het schooljaar 2020-2021 zullen alle Grimbergse kleuterscholen en lagere scholen werken met één centraal aanmeldingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat je als ouder niet moet aanschuiven of kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven.

Tot vandaag konden we echter niet met zekerheid meedelen hoe het aanmelden zou worden georganiseerd.

De Vlaams minister van onderwijs kondigde immers op 25 oktober 2019 aan dat hij de regels in verband met inschrijving van leerlingen in scholen opnieuw zou wijzigen. Op 13 november 2019 keurde het Vlaams Parlement hierover een voorstel van decreet goed. Op 19 november 2019 vernamen we hoe we het dossier moesten samenstellen voor de Commissie Leerlingenrechten van de Vlaamse Overheid. De uiterste indieningsdatum voor het dossier is vastgelegd op 15 december 2019.

Door de goede samenwerking met alle schoolbesturen van Grimbergen zijn we erin geslaagd om het dossier reeds op 3 december 2019 in te dienen. Op 9 december 2019 werd bevestigd dat de Commissie Leerlingenrechten het dossier op 6 december 2019 goedkeurde.

Daarom kunnen we nu bevestigen dat een afzonderlijke aanmeldings- en inschrijvingsperiode wordt voorzien voor:

  • kinderen uit eenzelfde leefentiteit als een kind dat reeds in een bepaalde school is ingeschreven (vnl. broers en zussen) en
  • kinderen van personeelsleden van een bepaalde school.

Zij moeten bij voorrang op andere kinderen kunnen inschrijven. De aanmeldinsperiode voor deze voorrangsgroepen start onmiddellijk na de kerstvakantie. Na toewijzing van de plaatsen aan de kinderen uit de voorrangsgroepen, kunnen alle andere kinderen vanaf 2 maart 2020 aangemeld worden.

Op deze website vindt u alle nuttige informatie hierover. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, dan kan u deze richten tot het e-mailadres aanmelden@grimbergen.be.

Team Aanmelden