Informatie

Wie moet nu aanmelden


Iedereen die voor het schooljaar 2019-2020 wil inschrijven in een Grimbergse kleuter- of lagere school:

 • Kinderen geboren in 2017 of vroeger

  Ook kinderen geboren in november en december 2017 die pas effectief starten met school op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021) melden aan.

 • Broers en zussen en kinderen van personeel

  Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden. Doe je dat niet, dan vervalt de voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 

Wanneer moet je aanmelden

 • Tussen 1 maart 2019 (vanaf 9 uur) en 29 maart 2019 (tot 23 uur);

 • Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang, zolang het tijdens die periode gebeurt;

 • Als je je kind hebt aangemeld, krijg je ten laatste op 3 mei 2019 een mail met het resultaat;

 • Tussen 6 en 24 mei 2019 kan je je kind inschrijven in de toegewezen school. 

 

Hoe moet je aanmelden

 • Registreer je op de pagina "Aanmelden" en vul alle gegevens in van jou en je kind.

 • Duid al jouw favoriete scholen aan (bij voorkeur 5). Begin met de school van je eerste keuze, dan je 2° favoriete school, je 3° enz. Hoe meer scholen je aanduidt, hoe meer kans je hebt op een plaats.

 • De criteria voor toewijzing zijn:
  1. Schoolkeuze;
  2. Afstand school - woonplaats;
  3. Afstand school - werkplaats (indien opgegeven);
  4. Toeval.

Hoe verloopt de ordening en de toewijzing van plaatsen?

 1. Eerst worden de kinderen van de voorrangsgroepen geordend. Dit zijn eerst de kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school en vervolgens de kinderen waarvan één van de ouders werkt op de school. 
 2. Daarna volgt de ordening van alle andere kinderen.

De aangemelde kinderen worden geordend op basis van hun schoolkeuze.

 • Zijn er voldoende plaatsen op de school van hun eerste keuze? Dan hebben alle kinderen een plaats.
 • Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de school.  Pas wanneer kinderen niet kunnen worden toegewezen aan hun school van eerst keuze, wordt gekeken naar de tweede keuze. Enzoverder. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes opgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.
 • Deze werkwijze wordt per school gevolgd voor indicator en niet-indicator leerlingen. Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen.

Ticket voor inschrijving

Na de verwerking van de aanmeldingen krijgen alle aangemelde kinderen het resultaat.

1) Er is plaats in de school van je eerste keuze:
    Je krijgt een "ticket voor inschrijving" voor deze school.
2) Er is plaats, maar niet in de school van je eerste keuze:
    Je krijgt een ticket voor de school die jou is toegewezen. Je kind blijft wel op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op jouw lijstje stonden.     
3) Er is geen plaats: tijdens de vrije inschrijvingsperiode kan je langsgaan in scholen waar nog vrije plaatsen zijn.

Met je “ticket voor inschrijving” ga je tijdens de inschrijvingsperiode (van 6 tot 24 mei 2019) naar de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 

Bij de inschrijving wordt alle informatie van de aanmelding nog eens gecontroleerd. Indien dan fouten opgemerkt worden, zullen die aan de disfunctiecommissie gemeld worden met de mogelijkheid dat je recht op inschrijving vervalt.

Na de inschrijvingsperiode worden de vrije plaatsen van de scholen geteld. Als er nog vrije plaatsen zijn, zijn de mensen op de wachtlijst aan de beurt. Zij worden dan door de school opgebeld om hun kind in te schrijven. De volgorde van de wachtlijst wordt hierbij altijd gerespecteerd.

Indien je ingeschreven bent in een school van lagere keuze en je wordt gecontacteerd door een school van hogere keuze, dan kan je kiezen: 
inschrijven in de school van hogere keuze (dan vervalt je inschrijving in de school van lagere keuze) of je inschrijving behouden. 

Vrije inschrijvingsperiode

Tijdens deze periode (vanaf 11 juni 2019) is inschrijven in de school toegelaten zonder ticket en zonder dat je aangemeld hebt. Op dat moment zullen in de meeste scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn en beland je op een wachtlijst.

Welke scholen zijn er

Alle scholen die in Grimbergen basisonderwijs organiseren, doen mee. Je vindt ze onder de pagina "Scholen".

 
Folder

Bovenstaande informatie werd beknopt weergegeven in onze folder.