Privacybeleid Centraal Aanmeldingsregister

De gegevens die via deze toepassing worden verzameld worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld werden, met name het aanmelden en inschrijven van jouw kind in de school van jouw keuze.